Benedicto Gestió de ProjectesServeis

Serveis

Direcció D’obra

Aportem una extensa experiència, amplis coneixements i depurada metodologia puntera en tot tipus d'obra.

Direcció integrada

Al nostre equip disposem de 2 Projects Managers amb especialitats diferenciades i complementàries i un enginyer d'organització industrial aplicada a la construcció. Tenim anticipació, metodologia i recursos per dirigir i aconseguir objectius

Assistència per a Promotors i Gestió de Post Venda

Aportem coneixement, experiencia i visió, oferim assessorament en les situacions variables del procés global de concepció, planificació, gestió, disseny, realització, consolidació, post-venda, tancament d’obra, etc.

Seguretat i Salut

Disposem d’un departament específic amb personal especialitzat. Aportem solucions incorporant la cultura de la seguretat en tots els àmbits i etapes del procés constructiu.

Assistència per a redacció de Projectes

Posem el nostre coneixement i experiència a l’abast dels professionals de l'arquitectura i l'enginyeria. Aportem valor en equips pluridisciplinars i desenvolupem projectes complementaris.

Auditories i actuacions pericials

Realitzem auditories de projectes des de l'òptica formal, aplicant també visions d’oportunitat, de viabilitat i de funcionalitat.

Estudis de Costos i Valoracions

Tenim una extensa especialització en l'aplicació de tècniques de valoracions econòmiques en totes les etapes de desenvolupament de projectes i realitzem un estricte i eficient control de costos durant l'execució de l'obra.

Gestió de Manteniment

Intervenim a la planificació i gestió del manteniment, en tots els nivells de manteniment ordinari, preventiu, i correctiu, fins arribar a propostes de millora.