Projecte Executiu de Les Obres de Remodelació de la urbanització del passeig Vara de Rei i Entorns a Eivissa