Redacció de plec de condicions tècniques pel projecte bàsic i executiu de la reforma de l'edifici Almogàvers 165 a Barcelona

Benedicto Gestió de Projectes, SLPBenedicto Gestió de Projectes, SLP