Projecte Executiu del Passeig de la Platja, a partir del cram i la colonia militar

LOURDES JANSANALOURDES JANSANALOURDES JANSANALOURDES JANSANALOURDES JANSANALOURDES JANSANALOURDES JANSANALOURDES JANSANA